+90 (212) 287 92 14

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

SOYDEMİR, Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerini, yabancı ve yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi;
iş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, proje finansmanı ve teminatlar, şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi,
Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması, sermaye artışı ve azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,

Proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı sözleşmeler, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmalar gibi İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmerin hazırlanması ve müzakeresi

Şirket yöneticilerinin )müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi

Uluslararası işlem ve muamelelerinin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi

Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi,

Üretim, lisans, kiralama, acente ve distribütörlük anlaşmaları dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması,

özel olarak haksız rekabet davalarında ve tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık yapılması konusunda uzmanlaşmıştır.