+90 (212) 287 92 14

E-Ticaret & Tüketici Hukuku

E-Ticaret & Tüketici Hukuku

Yeni Tüketici mevzuatının getirdiği yenilikler ve başta İnternet üzerinden ticaret yapanları ve tüketicileri yakından ilgilendiren, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında elektronik ticaretin düzenlenmesine ve en başta hizmet sağlayıcılara ilişkin getirilen yenilikler ve mevzuat düzenlemeleri, özellikle elektronik ticaret yapan sektör aktörleri için her iki perspektifin bir arada ele alınmasını gerekli kılan güncel çözüm ihtiyaçlarını beraberinde getirmektedir.

İnternet üzerinden alışveriş sitelerine e-ticaret sözleşmelerinin hazırlanması, e-ticaret kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, Tüketicinin Korunmasına dair Kanun kapsamında müvekkilin personeline verilecek eğitimler ve tüketici haklarına ilişkin hususlarda danışmanlık bu kapsamda ilerleyen teknolojiler dikkate alındığında ayrı bir önemi haiz hale gelmektedir. Soydemir, Web sitelerinin içerik ve tasarımının mevzuata uygun hale getirilmesi, E-ticaret projelerinin ve internet sitelerinin hukuki alt yapılarının kontrolü, pazarlama ve elektronik posta ile pazarlama çalışmaları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.