+90 (212) 287 92 14

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Soydemir, fikri mülkiyet temelinde geniş pratiği bulunan bir hukuk ofisidir. Medya ve fikri mülkiyet alanında, müzik ve film yapımcıları ile yayıncılar arasındaki yayın ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması yanında yeni teknolojilerin elverdiği dijital ortamda yayına ilişkin hakların takibi ve iş geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır.

Soydemir; müzik, televizyon ve film sektöründe hakim olduğu tecrübesi ile eser sahipleri, icracı sanatçılar ve diğer bağlantılı ve komşu hak sahiplerinin hakları kapsamında mali hak devir sözleşmelerinin usulüne göre hazırlanması, mekanik lisanslamaların takibi yanında, tüm fikri çaba ürünlerini; sanatsal ifadelerin ve yaratıcılığın korunmasını amaçlar. Bu kapsamda olmak üzere, bilgisayar programları, veri tabanları, alan adları ve endüstriyel tasarımlar, yeni teknolojilere ve usullere hukuki güvence sağlamak yanında ticari sembol ve şekillerin haksız kullanımlarını önleyici danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ofisimiz, sınai mülkiyet alanında ise tecrübeli marka vekilleri eli ile marka tescilleri gerçekleştirilmekte ve markanın korunması ve telif hakkı ihlallerine ilişkin dava takipleri gerçekleştirmektedir.