+90 (212) 287 92 14

Makaleler

AB’de ve Türkiye’de Dikey Rekabet Kısıtlamaları

I.GİRİŞ Ekonomik hayatın düzenlenmesinde rekabetin önemi, rekabeti ihlal eden davranışları yasaklayan düzenlemelerin ekonomik tabanlı olmasından ileri gelir. Fırsat eşitliği ve rekabet özgürlüğünün sağlanması ile, aynı zamanda tüketicinin korunması amaç edinilmektedir. Rekabet Kanunları nihayetinde bir çeşit...
Read More

Türk İş Hukuku’nda İşletmenin Önemi

İşyeri ve İşletme 4857 sayılı İş Kanunu’nunda[1] işletme kavramına açıkça yer verilmediği görülmektedir.[2] İşletme kavramının niteliğini tayin için öncelikle madde 2/f.1 hükmünde yer alan işyeri tanımını belirlemek gerekecektir.Şöyle ki,  “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi,...
Read More

Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma Kavramı

I. GİRİŞ İş sözleşmelerinin feshi, ekonomik temelli olarak işyerinden kaynaklanan sebepler ile genellikle toplu halde yapıldığından, toplu işçi çıkarmalar için bireysel fesihlerden ayrı bir düzenleme ile belirlenmesi zorunluluğu vardır. Toplu işçi çıkarmaya ilişkin düzenlemeler daha...
Read More

İkinci Ekran Uygulamaları ve Örtülü Reklam

ÖZET Makalenin konusu, günümüz gelişen teknolojileri ile değişen televizyon izleme ve tüketim alışkanlığı dolayısıyla,  izleyiciye satın ama kararı verdiren ve programların bu amaca yönelen uygulamalarla desteklenmesine dair interaktif uygulamaların mevzuat karşısındaki durumunun araştırılmasıdır. Uygulamada internet...
Read More

Türkiye’de İnternet Özgürlüğü ve 5651 Sayılı Kanun

Herhangi bir verinin çok hızlı bir şekilde ve düşük maliyetli olarak yayılmasını sağlayan bir bağ olan internet Interconnected Networks kelimelerinin kısaltılmış kullanımıdır. İnternetin bireylerin kullanımına sunulması ile hizmetin yaygınlaştırılması internet özgürlüğünden bahsetmemiz gereğini gündeme getirir. ...
Read More

Para Borçlarında Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Borca aykırılığın özel bir çeşidi olan[1] borçlunun temerrüdü[2], yerine getirilebilme olanağı bulunan, bu anlamda ifa edilmesi imkânsızlaşmayan ve ödeme günü gelen bir edimin zamanında yerine getirilmemesidir.[3] Borçlar Kanunu’nun “borçların ödenememesinin neticeleri” üst başlığını taşıyan, 101-108 arası maddelerinde...
Read More