+90 (212) 287 92 14

Av. Dr. Güzide Soydemir

Kurucu Avukat

Av. Dr. Güzide Soydemir

Kurucu Avukat

Contacts

+90 (212) 287 92 14
info@soydemir.av.tr

Güzide Soydemir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlamasını takiben İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yürüttüğü doktora çalışmaları neticesinde İnternette Haksız Rekabetin Önlenmesi konulu tezi ile Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda “Hukuk Doktoru” ünvanını elde etmiştir.

Güzide Soydemir’in ana faaliyet alanları şirketler ve ticaret hukuku, fikri mülkiyet, medya ve reklam hukuku, internet medyası ve alan adları ihtilafı, sözleşmeler hukuku, rekabet hukuku, iş hukuku, inşaat ve gayrimenkul hukukudur. Ayrıca müvekkillerini hukuki ve ticari uyuşmazlıklar kapsamında devlet mahkemeleri ve hakem heyetleri nezdinde temsil etmekte olup ticaret hukuku alanında bilirkişilik ve konkordato komiserliği görevlerini ifa etmektedir.

Güzide Soydemir İstanbul Barosu üyesi olup İngilizce bilmektedir.

gsoydemir@soydemir.av.tr