Soydemir Hukuk Bürosu hakkında...
SOYDEMİR, Dr. Güzide Soydemir tarafından Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da kuruldu. SOYDEMİR, geleneksel hukuki danışmanlık pratiği yanında dijital medya gibi yeni hukuki mecralarda hak yönetimi konusunda bir denge sağlamak üzere konumlanmıştır;  büromuzda akademik uzmanlık alanları güncel hukuk pratiğinde tatbik edilmek suretiyle hukuki hizmet verilir. SOYDEMIR çatısı altına geçmeden önce geniş bir zaman Türkiye’nin önde gelen şirketlerine hukuki danışmanlık faaliyetleri vermiş olan SOYDEMİR, kurulduğu günden bu yana müvekkillerinin hukuki sorunlarını geniş bir perspektifte ele alarak, ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcı ve etkin çözümler sunmayı, yeni gelişen mevzuat hakkında bilgilendirme ve koruma sağlamayı hedeflemektedir. Hukuki danışmanlık kapsamında müvekkilleri arasında etkileyici bir reputasyon ile kabul gören büromuz; Uluslararası medya kuruluşları tarafından listelenen Media Law International 2019 listesi Türkiye sayfasında yer alıyor.
 
SOYDEMIR yerli ve yabanı şirketlere yönelik hukuki faaliyetlerini sürdürürken geniş uzmanlık yelpazesi sayesinde, özellikle film ve televizyon, basın, yayın ve dağıtım alanlarında dünyanın tanınmış medya üretim şirketlerinin portföyünde bulundurmaktadır. Soydemir, üye olduğu uluslararası kuruluşlar doğrultusunda mevzuat çalışmalarını desteklemekte; ayrıca Türk senarist ve diyalog yazarlarını uluslararası düzeyde temsil etmektedir.
 
SOYDEMİR, Medya ve Fikri Mülkiyet, Reklam Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında müvekkillerine yüksek profesyonel değerler ile hukuki hizmet vermeyi 10 yılı aşkın geniş tecrübesi ile öncelikli amaç olarak benimsemektedir. Büromuz, çok uluslu Dünya Fikri Mülkiyet Derneği (AIPPI) Turkey üyesi olup, uluslararası mevzuat kapsamında Derneğin üye ülkelerinde yer alan seçkin hukuk büroları ile etkileşim içindedir. 
Av.Dr. Güzide Soydemir

Av.Dr. Güzide Soydemir

Güzide Soydemir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlamasını takiben İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yürüttüğü doktora çalışmaları neticesinde İnternette Haksız Rekabetin Önlenmesi konulu tezi ile Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda “Hukuk Doktoru” ünvanını elde etmiştir.

Güzide Soydemir’in ana faaliyet alanları şirketler ve ticaret hukuku, fikri mülkiyet, medya ve reklam hukuku, internet medyası ve alan adları ihtilafı, sözleşmeler hukuku, rekabet hukuku, iş hukuku, inşaat ve gayrimenkul hukukudur. Ayrıca müvekkillerini hukuki ve ticari uyuşmazlıklar kapsamında devlet mahkemeleri ve hakem heyetleri nezdinde temsil etmekte olup ticaret hukuku alanında bilirkişilik ve konkordato komiserliği görevlerini ifa etmektedir.

Güzide Soydemir İstanbul Barosu üyesi olup İngilizce bilmektedir.


gsoydemir@soydemir.av.tr
Av. Muzaffer Soydemir, L.L.M

Av. Muzaffer Soydemir, L.L.M

Muzaffer Soydemir İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamlamasını takiben İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Muzaffer Soydemir’in ana faaliyet alanları, bilgisayar programlarının lisanssız kullanımından doğan uyuşmazlıklar ve fikri sınai haklar ceza hukukundan doğan sair ihtilafların çözümü, fikri mülkiyet, internet medyası ve alan adları ihtilafı, sözleşmeler hukuku, icra iflas hukuku, kira, inşaat ve gayrimenkul hukukudur. Ayrıca müvekkillerini hukuki ve ticari uyuşmazlıklar kapsamında devlet mahkemeleri ve hakem heyetleri nezdinde temsil etmektedir.
 
Muzaffer Soydemir İstanbul Barosu üyesi olup İngilizce bilmektedir.
 

msoydemir@soydemir.av.tr